Regulamin

 1. Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia telefonicznie, osobiście lub przez stronę internetową i otrzymaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w proponowanym terminie. W przypadku braku dostępności także poinformujemy o tym stosowną drogą.
 2. Podstawą wypożyczenia jest umowa wynajmu zawierana na dowolnie długi okres nie krótszy jednak niż 1 doba. Za każdą dobę pobierana jest opłata w wysokości należności wynikającej zzamówienia razy liczba dób wypożyczenia.
 3. Wypożyczenie na jedną dobę oznacza wypożyczenie sprzętu na 24h, między poniedziałkiem a piątkiem przy czym, zwrot sprzętu musi nastąpić nie później niż w piątek do godziny 16.00
 4. Wypożyczenie na weekend oznacza wypożyczenie sprzętu w sobotę i zwrot w poniedziałek w godzinach pracy wypożyczalni. Wypożyczenie na weekend jest traktowane jako 1 doba.
 5. Opłaty za wypożyczany sprzęt należy uiścić gotówką w kasie wypożyczalni lub przelewem najpóźniej w dniu wypożyczenia lub odbioru sprzętu.
 6. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili wnoszenia opłaty pobierana jest dodatkowa kaucja indywidualnie negocjowana do każdego zamówienia nie większa jednak niż wartość połowy zamówienia. Kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do wypożyczalni
 7. Odbiór i zwrot zamówionego sprzętu odbywa się w siedzibie firmy Lubartów, ul. Przemysłowa 12. W indywidualnych przypadkach odbiór i zwrot może nastąpić w innym miejscu.
 8. Koszt odbioru na terenie miasta 100 zł netto. Transport oraz odbiór poza terenem miasta to koszt 1,50 zł netto za kilometr.
 9. Wydawany przez wypożyczalnię sprzęt jest sprawny technicznie i wyczyszczony. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym (uwzględniając standardowe zużycie robocze) oraz wyczyszczony. Zwrot niewyczyszczonego sprzętu skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty.
 10. W przypadku braków lub uszkodzeń sprzętu Klient będzie zobowiązany do rozliczenia według cennika strat dołączonego do najmu.
 11. Cena wypożyczenia NIE OBEJMUJE: wniesienia zamówionego towaru oraz rozkładania/składania wypożyczanych mebli. Za te usługi naliczane są dodatkowe opłaty, które ustalamy indywidualnie do każdego zamówienia.
 12. Wypożyczony sprzęt musi być odpowiednio przygotowany do zwrotu tzn. odpowiednio spakowany – w takim stanie w jakim był dostarczony.
Twój koszyk
Scroll to Top